APLINKOSAUGOS IR DSS POLITIKA

UAB ,,ALŽA“ KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS IR DSS POLITIKA

Mes, UAB „Alža“ darbuotojai, įsipareigojame reikliai vertinti įmonės teikiamų paslaugų bei savo atliekamo darbo kokybę bei saugoti mus supančią aplinką, sudaryti saugias darbo sąlygas ne tik darbuotojams, bet ir objektų šeimininkams bei subrangovams.

Siekdami sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir patenkinti klientų poreikius, įmonėje  įdiegėme integruotą Kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bei ISO 45001:2018 standartus.

Atliekamų darbų kokybė, švari gamta  bei sveiki ir saugūs darbuotojai- mūsų įmonės veiklos prioritetai.

Įmonės veikla:

o   gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bendrieji statybos darbai; pastatų statyba, remontas, pastatų atnaujinimas (modernizavimas);

o   kultūros paveldo tvarkyba;

o   pastatų inžineriniai tinklai: vidaus ir išorės vandentiekis, nuotekų šalinimas; pastatų šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas. elektrotechnikos darbai.

Mūsų įsipareigojimai:

 • Laikytis kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų reikalavimų ir nuolat gerinsime vadybos sistemą.
 • Veikti laikydamiesi principo „Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ nuolatiniam gerinimui pasiekti įgyvendinant įmonės vadybos sistemos tikslus;
 • Stiprinti vadybos sistemos rezultatyvumą taikant „mąstymą atsižvelgiant į riziką“ bei „gyvavimo ciklo perspektyvą“;
 • Reguliariai analizuoti išorės ir vidaus veiksnius, atliksime jų pokyčių, suinteresuotų šalių poreikių, lūkesčių, skirtų išteklių atitikimo, nustatytų rizikų, su įmonės galimybėmis susijusių veiksmų efektyvumo analizes;
 • Laikytis ir vykdyti norminių ir teisės aktų reikalavimus;
 • Sudaryti bei palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.
 • Pašalinti pavojus ir sumažinti DSS riziką bei įsipareigojimai darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti.
 • Planuosime ir atliksime darbus bei sieksime geriausių ekonominių rezultatų ne tik  taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
 • Nuolat kelsime mūsų įmonės darbuotojų kvalifikaciją, diegsime tobulesnes technologijas ir darbo organizavimo metodus; gerinsime vadybos sistemas.
 • Rengsime ir įgyvendinsime priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudosime gamtos išteklius, identifikuosime pavojus, vertinsime riziką ir numatysime jos valdymo bei prevencines priemones;
 • Analizuosime Kokybės, aplinkos apsaugos ir DSS vadybos sistemos procesų efektyvumą, rengsime programas aukštesniems tikslams siekti, skirsime išteklių jų įgyvendinimui;
 • Kiekvienas darbuotojas atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.